thautumn profile

vẫn lạc lõng, nụ cười tình
vẫn môi mắt ấy … dỗ dành bơ vơ

7 thoughts on “thautumn profile

  1. thautumn Post author

    xuân về trời đất quyện hương
    đợi, chờ vẫn thế, mênh mông kiếp đời

  2. thautumn Post author

    nỗi sầu … hóa kiếp về đâu
    ta chia hai nửa, gối đầu giấc mơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s