Cũng lạ –

Cũng lạ –
Có ngày nghe tình xa thêm nữa
Có ngày, nghe tình gần … gần hơn

Cũng như mưa nắng dỗi hờn
Gần thêm chút nữa, xa hơn tiếng người

-TH
Thu Jan 08, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s