Friday rồi

Friday rồi

Chiều dần trôi
nắng tràn đầy trên lối
thứ sáu rồi người người gọi hẹn nhau
ta với ta nghiêng theo nắng nhạt màu
ừ, màn ảnh … monitor … con chữ múa

Thứ sáu rồi sao nắng còn tựa cửa ?
vỡ dỗi hờn chia nửa để dành ai ?
hay dành khi đợi ru những đêm dài
cho giấc mộng chìm sâu vào quên lãng

Ừ chiều nay
thứ sáu vàng sân nắng
nghe ngóng gì ? mà âm vắng lạ xa
giữa khoảng trời mây trắng vừa bay qua
còn lưu lại giọt nồng mưa chợt đến

Ừ chiều nay
cũng muốn mượn lời hẹn
để bỗng dưng ta lại lỡ thêm lần …

-TH
Fri Sep 19, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s