Monthly Archives: November 2009

Bỗng dưng, trời lạnh tháng 10

Bỗng dưng, trời lạnh tháng 10
 
Giữa lòng hương gió lạnh vai
Bão đêm qua, mưa đầy trời dưới hiên
Sáng – Dallas gió lạnh len
lùa ngang bờ tóc, đứng nhìn như trêu
 
mặc cả, gió lạnh lao xao
quay đi, ngó lại, mây chiều loãng tan
  
Bỗng dưng, trời lạnh, đất gần
Tháng mười đã vội trôi dần theo năm
 
 -TH