Monthly Archives: September 2009

Theo ngày nắng rơi

Theo ngày nắng rơi
 
Nắng rơi …
rơi giữa mông lung
hứng hạt nắng vỡ xoa lòng bàn tay
hơi nồng ấm giọt nên say
phải vì hương gió, hay say tiếng người

Nắng rơi …
lấp khỏang trời chiều
soi vào khóe mắt, dệt thêu bóng hình
xoay vòng bóng nắng lung linh
theo nhau đuổi bắt … đường tình uốn quanh

-TH