Monthly Archives: August 2009

Nhờ …

Nhờ …

Ta đi kiếm, hoài mong dù vẫn đợi
xa tít mù xa vắng những mông lung
nên nhờ … người … dẫu nếu chẳng đi cùng
cho tạm trú nỗi bơ vơ vừa đến

Ta vẫn kiếm, ngóng chờ từng buổi hẹn
nên đường ngày, mỗi cách … những lần đi
chỉ nhờ người … cất thôi, đừng hỏi chi
cho góc nhỏ, đời xanh, hồng chút nữa

Bởi, năm tháng, đã chẳng còn câu hứa
hóa thân lời pha lẫn nhập dòng mưa
cho mỗi độ rớt rơi đủ đong vừa
thấm vào hồn, vậy thôi … nhờ người giữ

-TH