Monthly Archives: April 2009

Tell him [Celine Dion & Barbra Streisand]

I’m scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Oooh
What if
There’s another one he’s thinking of
Maybe he’s in love
I’d feel like a fool
Life can be so cruel
I don’t know what to do

I’ve been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can’t let the chance
To love him pass you by

Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself

Touch him (Oooh)
With the gentleness you feel inside (I feel it)
Your love can’t be denied
The truth will set you free
You’ll have what’s meant to be
All in time you’ll see

Oooh
I love him (Then show him)
Of that much I can be sure (Hold him close to you)
I don’t think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say

Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself

Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It’s a steady flame that grows
Feed the fire with all the passion you can show
Tonight love will assume its place
This memory time cannot erase
Your faith will lead love where it has to go

Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Whisper words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself

Oooh
Never let him go

Ly cà phê buổi sáng

Ly cà phê buổi sáng

Từ khoảng trời chơ vơ, ta ngồi đếm
những ánh sao sa lốm đốm đầy
có thể nào một ngôi, đậu trên tay
cho ta ước … ước một điều duy nhất

Đã lâu, chẳng biết tự khi nào … dưng hương vị cà phê đã trở thành quen thuộc … cái vị đăng đắng, đậm đặc từ cà phê, một chút ngòn ngọt của condensed milk, quyện lẫn với nhau …

Tách cà phê như gần gũi hơn với lòng bàn tay cần được sưởi ấm vào những ngày mùa đông giá lạnh … hương cà phê lan tỏa, thơm lừng cả gian phòng … và ta lại “ước” … … …

Khung chat “sametime” pop-up … trở về với thực tại … còn “điều ước” kia dành để ngày mai lại khuấy tan vào ly cà phê … cạn dần theo một ngày …

-TH